Composició EMD Bagergue

Marc Tarrau Leja

President

Ariadna Farrés Fernández

Vocal

Claudia Ramos Ferrer

Vocal

Oriol Homs Alsina

Vocal

José Mª Moga Cortinat

Vocal