Composició EMD Unha

José Paba Jordana

President

Antonia Martínez Nogales

Vocal

Esther Bruna Paba

Vocal

Manuel Vidal Bejarano

Vocal

Manuel Capel Mola

Vocal