Composició Naut Aran

Cesar Ruiz-Canela Nieto

Alcalde
Governació, Personal, Benestar Social i Assistència Social, Festes, Esports, Turisme, Cultura, Joventut, Ramaderia i Coordinador amb les EMD

David Torres Alonso

1er Tinent Alcalde
Urbanisme i Obres

Marcos Amiell Moga

2º Tinent Alcalde
Hisenda, Educació i Ensenyament

Andrés España Consul

3º Tinent Alcalde
Medi Natural i Montes

Juan Manuel Paba Serena

Regidor
Noves Tecnologies

 

Francisco Bruna Capel

Regidor

José Paba Jordana

Regidor

Marc Tarrau Leja

Regidor

Maria Neus Canals Casellas

Regidora

Mariano Capdevila Noguero

Secretari-Interventor
Tresorer