Per a ser atès en qualsevol gerència del Cadastre necessita sol·licitar una CITA PRÈVIA, la qual cosa li permetrà de manera presencial sol·licitar informació, presentar documents o recollir notificacions; serveis als quals també pot accedir a través de la Seu Electrònica del Cadastre.

La cita prèvia es podrà concertar a la seu electrònica del cadastre www. sedecatastro.gob.es o per línia directa al telèfon 91 387 45 50/ 902 37 36 35.

CATASTRO_20200615130535