Centre de Primària Losseron

El CEIP Loseron junt amb altres estudis de la Val d’Aran: Salardú, Es Bòrdes, Bòssost, Les, Canejan, son fruit d’un projecte de edificació de nous estudis, en tota la Val, portat  a terme a l’any 1924, pel diputat de la  Val d’Aran, Sr. Deò (fill de Canejan); es degut amb això que tots ells responen a un mateix tipus d’edificació.

En un principi, a l’any 1934, l’estudi tenia dues sales, una pels nans i un altra per les nenes. Al pati es reflectia també aquesta separació.

Aquest edifici s’ha reformat en diverses ocasions. La remodelació més important s’ha fet durant l’any escolar 2001-02, en que només es van guardar les parets exteriors que li donen el seu aspecte característic